Výhody elektrických trojprstových uchopovačov oproti dvojprstovým

priemysel3
Elektrické chápadlá sú v priemyselnej výrobe nepostrádateľné, existuje však veľa druhov chápadiel.Medzi uchopovačmi je veľmi dôležitým uchopovačom trojprstový uchopovač, ale mnohé fabriky si s trojprstovým uchopovačom nerozumejú, na čo je teda trojprstový uchopovač?Aké sú oblasti použitia trojprstového chápadla?
Hlavnou výhodou trojprstového uchopovača je, že uchopovacie zariadenie na konci tohto robota bude pri používaní stabilnejšie.Keďže využíva dizajn troch prstov, spolupráca medzi viacerými prstami bude komplikovanejšia.Pre niektoré nepravidelné tvary Pre obrobky je trojprstový uchopovač samozrejme lepší ako dvojprstový a pri niektorých zložitejších úlohách môže trojprstový uchopovač fungovať lepšie.

Na čo sa všeobecne používajú trojprstové chápadlá?
Trojprstový uchopovač je relatívny k dvojprstovému uchopovaču.Pracovné úlohy vykonávané dvojprstovým uchopovačom sú pomerne jednoduché a väčšina obrobkov, ktoré sa majú upnúť, má bežný tvar.Dvojprstové uchopovače majú zvyčajne väčšie ťažkosti s uchopením predmetov nepravidelného tvaru a vznik produktov trojprstových uchopovačov účinne kompenzuje tento nedostatok robotických produktov a rieši problém v automatizovanej výrobe mnohých spoločností.zložitý problém, ktorý uvítala väčšina podnikových používateľov.
Účelom trojprstového chápadla je uchopiť niektoré veľkosériové výrobné zariadenia alebo výrobné produkty vyrábané v každodennej výrobe dielne.Uchopovač s tromi prstami umožňuje stabilnejšie pridávanie a prepravu nákladu.Mechanická metóda chápadla môže urobiť tovar stabilnejším a bude jednoduchšie vyzdvihnúť a prepraviť niektoré veľké tovary.

priemysel4
Aké sú oblasti použitia trojprstového chápadla?

Trojprstové chápadlá sa používajú v širokej škále oblastí.V bežnej priemyselnej dennej dielenskej výrobe je toto mechanické rameno flexibilne použiteľné.Zároveň je tento druh mechanického zariadenia nevyhnutný nielen v oblasti výroby, ale aj v oblasti dopravy a prenosu, ako aj v procese prepravy rôznych výrobkov.Keď si veľa tovární vyberá vybavenie, trojprstý chápadlo je tiež jedným z ich nevyhnutných priemyselných výrobných strojov.

V mnohých prípadoch je uchopovač s tromi prstami široko používaný okolo nás, najmä v niektorých veľkých automatizovaných profesionálnych výrobných podnikoch, trojprstý uchopovač môže lepšie pomôcť podniku urýchliť efektivitu výroby a môže tiež zvýšiť bezpečnosť výroby.

priemysel5
Keďže podniky vyžadujú roboty na vykonávanie čoraz zložitejších úloh, trojprstový uchopovač, ktorý dokáže dosiahnuť presnejšie operácie, postupne nahradil dvojprstový uchopovač a stal sa hlavným koncovým uchopovacím zariadením pre nové robotické zariadenia!


Čas odoslania: 20. decembra 2022